kolumna środkowa

podstawowe pojęcia

Strona internetowa - dokument w języku html lub Xhtml zapisany w pliku i umieszczony na serwerze, odczytywany przy pomocy przeglądarki

witryna internetowa zbiór stron internetowych powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze

Portal internetowy - Serwis informacyjny zawierający informacje na różne tematy, zwykle wyposażony w dodatkowe funkcje: poczta, czat wyszukiwarka itd.

Portal internetowy - Portal wertykalny czyli wyspecjalizowany zawierający informacje z jednej dziedziny.Rzadko używany

Serwer internetowy - komputer podłączony do internetu świadczący usługi w internecie

strona statyczna - strona nie zmienaijąca zawartości i treści przy odwołaniu się do niej. Zmiany wprowadza administrator w kodzie strony

strona dynamiczna - strona generowana na bieżąco przez serwer HTTP na podstawie parametrów przekazywanych przez przeglądarkę - użytkownika

HTML(ang. HyperText Markup Language)

HTML jest podstawowym językiem projektowania stron WWW. W dniu dzisiejszym stosowana jest wersja HTML5
Podstawowym elementem języka HTML jest znacznik (tag) , czyli polecenie informujące przeglądarkę o sposobie interpretowania danego fragmentu tekstu. Znaczniki zasujemy w nawiasach ostrych <>. Większość znaczników posiada znacznik otwarcia i zamknięcia .Wyjątkami są:

  • <br> - znacznik łamania wiersza
  • <hr - znacznik linii poziomej
  • <li> znacznik pozycji listy

Znaczmniki mogą posiadac atrybuty które definiują ich działanie (np.:określenie wielkości koloru ...). Konstrukcja takiego znacznika to: & & ltfont size=6> gdzie font jest znacznikiem a size atrybutem tego znacznika, liczba 6 toi wartość atrybutu.
Znaczniki można umieszczać jeden wewnątrz drugiego, natomiast należy zamykać w odwrotnej kolejności do otwierania np.: <p><font> formatowany tekst</font></p>

Deklaracja typu dokumentu

Deklaracja typu dokumentu ( DTD) określa wersję języka HTML jaka jest stosowana na stronie. Dla html4 prezentuje się tak:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http"//www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
dla HTML 5 DTD wygląda tak:
<!DOCTYPE HTML<>/b>

KODOWANIE POLSKICH ZANKÓW

Kodowanie polskich znaków jest obsługiwane przez kilka standartów.
Pierwszy standart to ISO 8859, zgodny z podstawowym standartem ASCII. Na stronach wykorzystuje się go w wersji ISO 8859-2
Kolejny standartto WINDOWS-1250, bardzo żadko wykorzystywany, dobrze obsługiwany przez IE.
Kolejny standart oparty na kodowaniu Unicode to UTF ( Unicode Transormation Format ) w wersji UTF-8.
Deklaracje strony kodowej umieszcamy w sekcji HEAD w znaczniku <meta>:
HTML 4: <meta http-ewuiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
html 5:

stopka